Chào các bạn! Trong Vlog đầu tiên, chúng mình sẽ nói về 2 loại ánh sáng rất hay gặp khi các bạn chụp Street Styles.