Một đoạn video cưới về tuổi thanh xuân Mượt studio thổi chút tình vào đó với hy vọng thanh xuân sẽ mãi đẹp như chính tình yêu của các bạn vậy. Hãy yêu nhau nhé, còn mọi việc hãy để Mượt lo 😡 ► Subscribe:…